Галерия

Екскурзии

Кътове по интереси

  • Безопасност на движението
  • Билков кът
  • Библиотека
  • Кът по конструиране
  • Национални герои 
  • Битов кът и традиции

Рожден ден

Преди и след ремонта

Откриване

1 яслена група "Весели игри"

2 яслена група "Празници и развлечения"

1 група "Патиланци" 

2 група "Бонбони"

3 А група "​Звездички"

3 Б група "Усмивки"

4 A група "Карнавал на приказките"

4 Б група "Бухалчета"