Допълнителни дейности

1. Английски език със сюжетно ролеви игри – “Ай ти тийм” - Красимира Тъмнишка
Вторник и четвъртък - 10:00 часа 
2. Футбол – ​Сдружение футболен клуб "Лъвчетата" - Мария Гаврилова
Понделник и петък - 10:00 часа
3. ​Фолкнетика - "Дизи груп" ЕООД- Десислава Янева
Понеделник и сряда - 15:00 часа
4. ​Спортно-подготвителни игри с елементи на лечебна физкултура - Сдружение "Детски спортен клуб Спортико България- Спорт за всички" - Асен Яначков
Понеделник и сряда - 10:00 часа
5. Съвременни танци - ЕТ "Меги-97 Румен Стоянов"- Миглена Неделчева
Вторник и четвъртък - 15:00 часа