Групи

      1 Ясла „Смехоранчета“  

Василка Неделчева – медицинска сестра
Евелина Котева – медицинска сестра
Надя Стоянова – помощник възпитател
Радослава Калчева – помощник възпитател

  2 Ясла „Дребосъчета“

Мариела Чавдарова – медицинска сестра
Татяна Генова – медицинска сестра
Виктория Върбанова – помощник възпитател
Виолета Михайлова – помощник възпитател

1 Група „Патиланци“

Александра Иванова – учител
Славина Чифутова – учител
Нина Дудова – помощник възпитател

2 Група „Бонбони“

Таня Иванова – главен учител
Веселина Димитрова - учител
Ирена Ангелова – помощник възпитател

3 А Група „Звездички“

Антония Димитрова – старши учител
Ирена Василева – учител
Светла Андреева – помощник възпитател

3 Б Група „Усмивки“  

Валентина Филипова – старши учител
Ясмина Давидкова – учител
Светлана Генова – помощник възпитател

4 А група „Маймунки“

Румяна Стефанова – старши учител
Бистра Дамянова – учител
Аделина Христова – помощник възпитател

4 Б Група „Бухалчета“

Ивелина Лакова – старши учител
Деница Дакова – учител
Валентина Цекова – помощник възпитател