Екип

Директор

Аксиния Петкова

Касиер-домакин

Нели Кулинска

Завеждащ административна служба

Бойка Иванова

Технически секретар

Славина Чуфутова

Медициснки сестри

Василка Неделчева
Татяна Генова
Мариела Чавдарова
Евелина Котева

Учители

Татяна Колева - главен учител
Валентина Филипова - старши учител
Румяна Стефанова - старши учител
Ивелина Лакова -  старши учител
Антония Димитрова - старши учител
Лилия Пенчева - старши учител
Александра Иванова - учител
Славина Чифутова - учител
Деница Дакова - учител
Ясмина Давидкова - учител
Ирена Василева - учител
Бистра Дамянова - учител
Веселина Димитрова - учител

Помощник възпитатели

Аделина Христова
Валентина Цекова
Виктория Върбанова
Виолета Михайлова
Нина Иванова
Радослава Калчева
Светлана Генова
Светла Андреева
Ирена Ангелова
Ирена Атанасова
Нина Георгиева
Надя Стоянова

Готвач

Катерина Мицева

Работник кухня

Веселка Доинска

Общ работник

Милан Лазаров

Работник поддръжка

Силви Донков