Материална база

         Детската градина е новопостроена сграда /2017 г./, която отговаря на съвременните изисквания за отглеждане и възпитание на деца от 1 до 7 години. 
         Налице са всички необходими условия за обучение и провеждане на качествено и пълноценно протичане на педагогическия процес. 
         Детска градина №187 „Жар птица“ е на два етажа. Функционират 8 /осем/ възрастови групи от които 6 /шест/ детска градина и 2/две/ яслена група, разпределени по възрасти.                 Интериорът в групите е съобразен с възрастовите и индивидуални потребности на децата. 
         Всяка група е 130 кв. м. - има просторно спално помещение с легла,съобразени за съответната възраст, обширна и слънчева занималня, офис за разпределяне на храната, съблекалня с гардеробче за всяко дете и съвременни санитарни възли. 
         В подготвителните групи е създадени оптимална среда за доминираща учебна дейност. В детската градина са налице всички необходими условия за психологически и физически комфорт на децата. 
         Всяка група разполага с магнитни и интерактивни дъски; подходящи за възрастта играчки, оригинални нагледни материали и центрове по интереси за децата. Обстановката отговаря на съвременните изисквания за безопасност, комфорт и естетика. 
         Детското заведение разполага с музикален салон оборудван с пиано, акордеони, аудио уредба с микрофони, детски музикални инструменти. За физическото развитие на децата са осигурени разнообразни спортни пособия /пейки, пътечки, топки, обръчи, баскетболни кошове, футболни врати и други/. 
         В методичния кабинет са налице дидактични материали и нагледни средства, педагогическа литература, народни носии, декори, костюми и аксесоари за тържества в детското заведение.  
         В ресурсният кабинет е създадена спокойна, уютна обстановка и условия за работата на специалистите/ресурсен учител, психолог и логопед/ с децата със специални образователни потребности в ДГ №187 „Жар птица“. 
         Коридорните пространства са усвоени с оригинално изработени от екипа центрове, които съхраняват традициите и възпитават национална гордост у най-малките: „Знаем и помним“/национални герои/; „Битов кът“; „Билков кът“; „Безопасност на движение по пътищата“; „Кът конструиране“ и „Библиотека“. 
         Детското заведение разполага със съвременно обзаведен медицински кабинет с всичко необходимо за първа помощ и грижа за здравето на децата. 
         Кухненският блок е професионално оборудван с необходимите уреди и пособия за спазване на всички разпоредби за приготвяне на храната. 
         Дворът на детската градина е 8,6 дка., с богата растителност и отлично подържани тревни площи. Има декоративни дървета, храсти и цветя. Обособени са площадки за всички 8 /осем/ групи, които са оборудвани със съвременни детски съоръжения и пясъчници, където децата играят спокойно и с удоволствие. Детското заведение е с новоизградено футболно игрище. 
         В ДГ №187 „Жар птица“ е установен стриктен пропускателен режим с контрол на достъп. 
         Ние отглеждаме и обучаваме бъдещето, което възпитаваме днес!