ДЕТСКА ГРАДИНА №187„ЖАР ПТИЦА“

гр.София, р-н Красна поляна, ул. „Добротич“ № 48, тел. 0877187135,

e-mail: odz40@abv.bg

УТВЪРДИЛ:………………………

Директор:

/А. Петкова/

Целодневна организация на деня

в учебно време- 15.09.-31.05.

 за IV възрастова група (6-7) годишни деца

 

 

Часови интервал

Основни и допълнителни форми

на педагогическо взаимодействие

7.00 – 8.30

Прием на децата, дейности по избор на децата, дейности организирани от детския учител

8.30 – 9.00

Сутрешна закуска

9.00 – 10.00

 Основна форма/Педагогически ситуации

10.00 – 10.30

Подкрепителна закуска

10.30 – 12.00

Допълнителни форми-         Дейности по избор на децата,

дейности организирани от детския учител, дейности над ДОС

12.00 – 13.00

Обяд и подготовка за сън

13.00 – 15.00

Следобеден сън

15.00 – 15.30

Ставане от сън, тоалет,

следобедна подкрепителна закуска

15.30 – 16.30

Основна форма/Педагогически ситуации

16.30 – 19.00

Допълнителни форми/Дейности по избор на децата,

дейности организирани от детския учител,

изпращане на децата

 

ДЕТСКА ГРАДИНА №187„ЖАР ПТИЦА“

гр.София, р-н Красна поляна, ул. „Добротич“ № 48, тел. 0877187135,

e-mail: odz40@abv.bg

УТВЪРДИЛ:………………………

Директор:

/А. Петкова /

Целодневна организация на деня

в учебно време- 15.09.- 31.05.

за III възрастова група (5-6) годишни деца

  

 

Часови интервал

Основни и допълнителни форми

на педагогическо взаимодействие

7.00 – 8.30

Прием на децата, дейности по избор на децата, дейности организирани от детския учител

8.30 – 9.00

Сутрешна закуска

9.00 – 10.00

Основна форма/Педагогически ситуации

10.00 – 10.30

                       Подкрепителна закуска

10.30 – 12.00

Допълнителни форми/Дейности по избор на децата,

дейности организирани от детския учител,

дейности над ДОС

12.00 – 13.00

Обяд и подготовка за сън

13.00 – 15.00

Следобеден сън

15.00 – 15.30

Ставане от сън, тоалет, следобедна подкрепителна закуска

15.30 – 16.30

Основна форма/Педагогически ситуации

16.30 – 19.00

Допълнителни форми/Дейности по избор на децата,

дейности организирани от детския учител, изпращане на децата

ДЕТСКА ГРАДИНА №187„ЖАР ПТИЦА“

гр.София, р-н Красна поляна, ул. „Добротич“ № 48, тел. 0877187135,

e-mail: odz40@abv.bg

 УТВЪРДИЛ:………………………

Директор:

/А. Петкова/

Целодневна организация на деня

в учебно време- 15.09.- 31.05.

за II възрастова група (4-5) годишни деца

 

 

Часови интервал

Основни и допълнителни форми

на педагогическо взаимодействие

7.00 – 8.30

Прием на децата, дейности по избор на децата, дейности организирани от детския учител

8.30 – 9.15

Сутрешна закуска

9.15 – 10.00

Основна форма/Педагогически ситуации

10.00 – 10.30

Подкрепителна закуска

10.30 – 12.00

Допълнителни форми/Дейности по избор на децата,

дейности организирани от детския учител, дейности над ДОС

12.00 – 13.00

Обяд и подготовка за сън

13.00 – 15.00

Следобеден сън

15.00 – 15.40

Ставане от сън, тоалет,

Следобедна подкрепителна закуска

15.40 – 16.00

Основна форма/Педагогически ситуации

16.00- 19.00

Допълнителни форми/Дейности по избор на децата,

дейности организирани от детския учител, изпращане на децата

 

ДЕТСКА ГРАДИНА №187„ЖАР ПТИЦА“

гр.София, р-н Красна поляна, ул. „Добротич“ № 48, тел. 0877187135,

e-mail: odz40@abv.bg

 УТВЪРДИЛ:………………………

Директор:

/А.Петкова /

Целодневна организация на деня

в учебно време- 15.09. – 31.05.

за I възрастова група (3-4) годишни деца

 

 

 

Часови интервал

Основни и допълнителни форми

на педагогическо взаимодействие

7.00 – 8.30

Прием на децата, дейности по избор на децата, дейности организирани от детския учител

8.30 – 9.15

Сутрешна закуска

9.15 – 10.00

Основна форма/Педагогически ситуации

10.00 – 10.30

 Подкрепителна закуска

10.30 – 12.00

Допълнителни форми/Дейности по избор на децата,

дейности организирани от детския учител, дейности над ДОС

12.00 – 13.00

Обяд и подготовка за сън

13.00 – 15.00

Следобеден сън

15.00 – 15.45

Ставане от сън, тоалет,

Следобедна подкрепителна закуска

15.45 – 16.00

Основна форма/Педагогически ситуации

16.00 – 19.00

Допълнителни форми/Дейности по избор на децата,

дейности организирани от детския учител, изпращане на децата

ДЕТСКА ГРАДИНА №187„ЖАР ПТИЦА“

гр.София, р-н Красна поляна, ул. „Добротич“ № 48, тел. 0877187135,

e-mail: odz40@abv.bg

  

УТВЪРДИЛ:………………………

Директор:

 /А. Петкова /

Целодневна организация на деня

в неучебно време- 01.06.- 14.09.

за IV възрастова група (6-7) годишни деца и

за III възрастова група (5-6) годишни деца

 

 

Часови интервал

Допълнителни форми

на педагогическо взаимодействие

7.00 – 8.30

Прием на децата, дейности по избор на децата, дейности организирани от детския учител

8.30 – 9.00

Сутрешна закуска

9.00 – 10.00

Допълнителни форми/Игри, дейности по избор на децата,    дейности, организирани от детския учител

10.00 – 10.30

Подкрепителна закуска

10.30 – 12.00

Допълнителни форми/Дейности по избор на децата,            

дейности организирани от детския учител

12.00 – 13.00

Обяд и подготовка за сън

13.00 – 15.30

Следобеден сън

15.30 – 16.00

Ставане от сън, тоалет, следобедна подкрепителна закуска

16.00 – 19.00

Допълнителни форми/Игри, дейности по избор на децата, дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата

ДЕТСКА ГРАДИНА №187„ЖАР ПТИЦА“

гр.София, р-н Красна поляна, ул. „Добротич“ № 48, тел. 0877187135,

e-mail: odz40@abv.bg

 

 

 

 

УТВЪРДИЛ:………………………

Директор:

/А. Петкова /

Целодневна организация на деня

в неучебно време- 01.06.- 14.09.

за I възрастова група (3-4) годишни деца и

за II възрастова група (4-5) годишни деца

 

 

 

Часови интервал

Допълнителни форми 

на педагогическо взаимодействие

7.00 – 8.30

Прием на децата, дейности по избор на децата, дейности организирани от детския учител

8.30 – 9.15

Сутрешна закуска

9.15 – 10.00

Допълнителни форми/Игри, дейности по избор на децата,    дейности, организирани от детския учител

10.00 – 10.30

 Подкрепителна закуска

10.30 – 12.00

Допълнителни форми/Дейности по избор на децата,

дейности организирани от детския учител

12.00 – 13.00

Обяд и подготовка за сън

13.00 – 15.30

Следобеден сън

15.30 -16.00

Ставане от сън, тоалет,                  

Следобедна подкрепителна закуска

16.00 – 19.00

Допълнителни форми/Игри, дейности по избор на децата,

 дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата

 

ДЕТСКА ГРАДИНА №187„ЖАР ПТИЦА“

гр.София, р-н Красна поляна, ул. „Добротич“ № 48, тел. 0877187135,

e-mail: odz40@abv.bg

 

 

 

 

 

УТВЪРДИЛ:………………………

Директор:

/А. Петкова /

Целодневна организация на деня

за яслена група (1-3) годишни деца

 

 

 

Часови интервал

 

Форми на взаимодействие

7.00 – 8.30

Прием на децата, дейности организирани от медицинската сестра

8.30 – 9.15

Сутрешна закуска

9.15 – 9.40

Тоалет

9.40 – 10.00

Допълнителни форми/Дейности организирани от         медицинската сестра     

10.00 – 10.30

Подкрепителна закуска

10.30 – 11.45

Дейности по избор на децата, игри, разходки

 11.45 – 13.00

Обяд, тоалет и подготовка за сън

13.00 – 15.30

Следобеден сън

15.30 – 16.00

Ставане от сън, тоалет,

следобедна подкрепителна закуска

 16.00 – 19.00

Допълнителни форми/Игри, дейности по избор на децата,

изпращане на децата